ZWON THUISZORG

Zuid - West - Oost - Noord

Welkom op de website van Zwon thuiszorg.

Zwon thuiszorg is ontstaan in eind 2014 toen de oprichtster van Zwon thuiszorg, H. Aydemir de keuze heeft gemaakt om op een ander wijze thuiszorg te gaan bieden aan thuiswonende mensen. Zij vind het heel erg belangrijk om de cliënten liefdevol te benaderen en vooral heel erg goed naar de cliënt zelf te luisteren, niet alleen met betrekking tot de zorgvraag maar ook oren te hebben voor de mens achter de zorgvraag

Zwon thuiszorg is een organisatie die verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp bied en zorg maat mogelijk willen maken voor mensen met een hulpvraag. De basisgedachte van zwon thuiszorg is inclusief; iedereen binnen onze samenleving doet ertoe en moet een kans krijgen deel te nemen aan deze samenleving, ondanks zijn/haar beperking en/of zorgvraag. Een goede relatie met de zorgvrager is essentieel om het zorgaanbod individueel en cliëntgericht te kunnen afstemmen en garanderen. Binnen Zwon thuizorg is multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij de privacy en het welzijn van de cliënt voorop staan. Kwaliteit waarborgen is hierbij zeer belangrijk. Uiteenlopende doelgroepen én  een uiteenlopend zorgaanbod vertegenwoordigen is een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit waarborgt voor de cliënten die gebruik maken van deze zorg.

Zwon thuiszorg kan inmiddels zorg verlenen zowel door middel van een PGB ( persoons gebonden budget ) of ZIN ( Zorg in natura ). Tevens is Zwon thuiszorg gespecialiseerd in zorg met een multiculturele achtergrond.

Bent u geïnteresseerd een van onze dienstverleningen neem dan gerust contact op via onze Contact formulier of  telefonische via 085 - 792 01 56. Wij zullen u dan de te nemen stappen uit leggen.

Voor en Nadelen PGB

Waarom kiezen voor Pgb? Gebruik maken van het Pgb is een keuze, geen verplichting. Uw zorg kan ook lopen via de reguliere kanalen zoals de thuiszorg of een andere instelling die zorg verleent.


Eigen bijdrage

Eigen bijdrage zorg thuis of met verblijf PGB 2015. In 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor uw eigen bijdrage voor zorg thuis of zorg met verblijf...


Veranderingen in de zorg

Van de AWBZ naar de Wlz: wat er verandert er in 2015 met zorg en waarom Per 1 januari 2015 worden ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg en de jeugdzorg.Van de AWBZ naar Wlz...